Chính tả

Dự án kiểm tra chất lượng đốm cao ở tỉnh Hạ Bì Bang Name

Dự án nền


Lightning là một trong những thảm họa tự nhiên nghiêm trọng nhất ở tỉnh Hạ Bì. Trong những năm gần đây, có nhiều vụ nổ, cháy và sập nhà do sét đánh ở tỉnh Hạ Bì, gây thương vong, thiệt hại tài sản và gián đoạn các dịch vụ quan trọng. Chính là khái niệm dựa trên việc phát triển s ản phẩm an toàn, cải thiện quy mô "uot; Quyết định của Hội đồng Ngoại giao về quyền bảo vệ tia chớp cho dự án xây dựng; (Quách Fa (bây giờ) No. 39) và "Quot; Bộ phận an toàn của tỉnh Hạ Bì. Luật về quản lý (Văn lệnh chính phủ [lương 8] Không. 2) để ngăn chặn và giải quyết các nguy hiểm gây ra sấm sét lớn, và ngăn chặn các tai nạn lớn. Bộ Quản lý Khí tượng học tỉnh Hạ Bì và Bộ Quản lý Cấp Cứu tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh Hạ Bì đã thực hiện các cuộc kiểm tra ngẫu nhiên về chất lượng bảo vệ làn sóng cho các nhà sản xuất hóa chất độc hại.

image.png

Spot check content

(1) Điều tra việc lắp đặt với các loại bảo vệ tăng vọt khác nhau trong các công ty sản xuất hóa chất độc hại;

(2) Kiểm tra tại chỗ chất lượng bảo vệ làn sóng của các công ty sản xuất hóa chất độc hại.

(3) thực hiện thử nghiệm phòng thí nghiệm về bộ bảo vệ làn sóng.

Cuối cùng, nhờ phân tích dữ liệu của cuộc khảo sát, giúp người ta mua những mẫu điển hình bảo vệ làn sóng với tỷ lệ cao của thị trường, hay nhà sản xuất thiết bị bảo vệ làn sóng BSJDJ, và thử nghiệm các tham số kỹ thuật của họ trong một phòng thí nghiệm chuyên nghiệp có đủ phẩm pháp lý, như mức bảo vệ điện áp (Chọn điện giới hạn), ổn định nhiệt, sức chịu đựng nhiệt và cháy bất thường và lực lượng tác động. Bằng một việc đặc biệt của việc kiểm tra ngẫu nhiên chất lượng bảo vệ vùng cao, chúng ta có thể tìm ra trạng thái to àn diện, nhãn hiệu, cổ phần, chất lượng, v.v. của những nhà sản xuất chất lượng bảo vệ nguy hiểm ở tỉnh Hạ Bì để phát triển chính sách quy định tiêu diệt tiêu chuẩn để cung cấp cơ sở trường và hỗ trợ.


surge_protector_for_petrochemical_industry_01.png

surge_protector_for_petrochemical_industry_4.png

surge_protector_for_petrochemical_industry_1.png

surge_protector_for_petrochemical_industry_2.png

surge_protector_for_petrochemical_industry_3.png


Tài liệu công nghệ

contact
Liên lạc
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept