Chính tả

Bảo vệ ánh sáng cho tòa nhà

Electrical Power Building Power Lighting Protection Solution


Có rất nhiều hệ thống điện trong tòa nhà, cho dù đó là tia sét trực tiếp hay sấm sét gây ra, nó sẽ gây tổn hại đến hệ thống điện trong tòa nhà. Theo phương pháp truyền thống, chúng ta phải tháo dây điện khi có sấm sét. Tuy nhiên, rất nhiều thiết bị điện cần phải hoạt động liên tục và có thể sử dụng ngon nghẻ;39; Nó bị t ắt. Thiết bị bảo vệ luồng sấm sét thích hợp là một biện pháp bảo vệ luồng sấm sét quan trọng của tòa nhà. Bằng cách phát triển một hệ thống bảo vệ ánh sáng cấp ba ở các khoang phân phối điện chính, các thiết bị phân phối điện phụ, và các thiết bị điện quan trọng kết thúc, các thiết bị điện trong tòa nhà có thể được bảo vệ an toàn khỏi bị đột ngột.


Dựa theo nhu cầu bảo vệ sấm sét của hệ thống điện tòa nhà, Thẩm Quyến Techwin như là BẠP; Nhà cung cấp thiết bị bảo vệ ánh sáng đã đề xuất một giải pháp bảo vệ sấm sét bao quát như đã hiển thị trong sơ đồ sơ đồ, hệ thống cung cấp năng lượng thuộc hệ thống thiết bị cung cấp điện


được thiết kế theo nhu cầu bảo vệ ánh s áng 4cấp Phần bảo vệ hệ thống cung cấp năng lượng Hệ thống cấp năng lượng đầu tiên bảo vệ nguồn điện: Thiết bị bảo vệ luồng điện M16+C/4 máy phát điện AC được sử dụng và được lắp đặt trong hộp chính phân phối điện/ trong hộp chứa thiết bị điều khiển chính. tòa nhà.


Hệ thống bảo vệ ánh sáng thứ hai của nguồn điện: Thiết bị bảo vệ luồng điện 4ASH4 được dùng, và nó được cài đặt trong hộp phân phối/ngăn trên mỗi tầng.


  1. Hệ thống bảo vệ luồng điện thứ ba: dùng hệ thống bảo vệ luồng điện điện A40B2 AC để bảo vệ sức mạnh, và được cài đặt trong hộp phân phối/ngăn tủ của phòng máy tính, văn phòng, v.v.

  2. Hệ thống bảo vệ luồng điện thứ tư: dùng ổ điện MC10-220-6 hay PDU10-220-6 nguồn cung cấp điện, được lắp trước các thiết bị thiết bị cuối như các cổng điện hay công tắc.

  3. Thiết bị bảo vệ tia chớp cho hệ thống tín hiệu:

  4. Cài đặt một thiết bị bảo vệ luồng điện tử chứa nhiều cổng như hệ thống mạng lưới bảo vệ luồng điện tử, D05J4-24 trong công tắc máy tính Cài đặt D05J4 Thiết bị bảo vệ luồng sóng trước thiết bị mạng, như máy phục vụ mạng trong phòng máy tính, vào đường tín hiệu của thiết bị thiết lập máy tính, và máy tính văn phòng. (


) Bằng cách này, nhờ bảo vệ nhiều cấp độ, ta có thể giải phóng điện thế siêu điện từ bao vây dọc đường dây điện và đường dây tín hiệu để đảm bảo an to àn cho các tòa nhà, thiết bị và nhân viên.
Lighting Protection For Building

Lighting Protection For Building

lightning_surge_protection_for_building.jpg

Tài liệu công nghệ

contact
Liên lạc
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept