Chính tả

Cầu cầu hàng cầu Hong Kong-Zhuhai-Macau

Tên dự án: cây cầu Hong Kong-Gia-Macao Đài quan sát và Bảo vệ Tia Chớp; Tổ chức Dự án

Đã xác định vị trí: Zhuhai, Guangdong Province

Application nghiệp: Building distribution system

Mô hình: 1200B+C/ 3+N,M4

Số lượng: 220+645 BSJDJ Được cài đặt bởi: 10th, Augest,2020


Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Port Monitoring And Lightning Protection

Tài liệu công nghệ

contact
Liên lạc
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept